Navbar


New: Biggest Hiphop News in Vietnamese - DUNKARE MAGAZINE [ Click here to visit ]

Sunday, October 3, 2010

Sưu dịch

"..Theo kế hoạch, chúng tôi sẽ vận động xã cho học sinh nghỉ học để dập dịch châu chấu bằng phương pháp thủ công", ông Lựu cho biết.

Ngày xưa, ba tôi đi làm buổi sáng, tối về làm thêm hàng gia công ở nhà, còn mẹ tôi thì nhặt củi, bó thành từng bó để bán, tích cóp từng đồng để tui đi học. Ba tui nói, trừ khi trường học bị cháy, còn ngập vẫn phải đi.

Ông Lựu này tui không biết ổng là ai, nhưng tui chửi thẳng cái ý tưởng kêu gọi học sinh nghỉ học để đi làm cái việc này là cực kỳ thiếu nhân văn. Bởi học sinh không phải là lực lượng lao động, càng không phải lực lượng để kêu gọi để làm việc tình nguyện bằng cách nghỉ học.

Theo cá nhân tôi, trừ khi thiên tai, hoặc những tai nạn nguy hiểm xảy ra cho trường học, thì học sinh mới phải nghỉ học. Còn ngoài ra, tuyệt đối không một ai có quyền bắt học sinh nghỉ học để làm bất kỳ việc gì. Bởi vì xã hội đã có những nguồn dự trữ, những quỹ khác nhau nhằm giải quyết các vấn đề như sâu bệnh, dịch bệnh rồi. Sử dụng không hiệu quả các nguồn đó là lỗi của người quản lý, không phải lỗi của học sinh. Người đáng phải đi bắt châu chấu chính là ông Lựu.

Khi xảy ra những chuyện ngoài ý muốn, nhà quản lý có quyền phát động phong trào tình nguyện, nhưng người dân, học sinh có quyền tự chọn thời điểm tham gia. Không ai có quyền yêu cầu học sinh phải nghĩ học để đi làm việc công cả, nghe rất giống việc đi sưu thời phong kiến.

Ông Lựu, ý tưởng này là của kẻ thiếu học, mất nhân tính, và khốn nạn.

Liên kết chính: http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/09/3BA20FB2/

No comments:

Post a Comment

Người viết chịu trách nhiệm về những gì người đó đăng tải tại đây, vì thế Ngôi nhà nhỏ không duy trì sự kiểm duyệt comments.

Trong một số trường hợp nhất định, việc loại bỏ những comments không thích hợp nhằm duy trì một môi trường lành mạnh và thân thiện, là cần thiết tại Ngôi nhà nhỏ.