Navbar


New: Biggest Hiphop News in Vietnamese - DUNKARE MAGAZINE [ Click here to visit ]

Friday, May 23, 2008

Cách xắt hạt lựu 3 x 3 x 3


Cách xắt nhỏ 3x 3x 3 (hạt lựu)

Ví dụ: Xắt cà rốt
1. vạt 4 góc tròn của củ cà rốt, cho nó thành hình trụ vuông
3. sau đó xắt lát mỏng 3mm (4)
5. xắt sọi mỏng 3mm
6. xắt hột lựu 3mm

Cách cắt trên để áp dụng cho nhiều loại củ mà bạn muống cắt nhỏ và đều.
Tuy hơi cầu kì, nhưng khi làm một món ăn nhìn vô sẽ đẹp mắt hơn, tất cả đều nhỏ bằng nhau, chứ cục to cục nhỏ, có khi sẽ khó chín đều lắm đấy.

2 comments:

Người viết chịu trách nhiệm về những gì người đó đăng tải tại đây, vì thế Ngôi nhà nhỏ không duy trì sự kiểm duyệt comments.

Trong một số trường hợp nhất định, việc loại bỏ những comments không thích hợp nhằm duy trì một môi trường lành mạnh và thân thiện, là cần thiết tại Ngôi nhà nhỏ.